Červený Kláštor

Červený kláštor je pôvodom gotický kartuziánsky kláštor, ktorý sa nachádza pri vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor.

DSCF3830

História

Červený kláštor začali budovať zrejme po roku 1320 v katastrálnom území obce Lechnica. Mnohí sa domnievajú a sú presvedčení o tom, že svoje pomenovanie dostal podľa červenej farby striech kláštorných objektov. Tá dostala svoju farbu však až po rekonštrukcii a kláštor nesie svoje pomenovanie podľa červených okrajov okien kláštora. História kláštora je úzko spätá s pôsobením príslušníkov dvoch reholí – kartuziánov (v rokoch 1320 – 1567) a kamaldulov (v rokoch 1711 – 1782). Obe spoločenstvá patrili k najprísnejším pustovníckym reholiam. Mnísi žili v klauzúre, t. j. v uzavretej časti kláštora. Obývali samostatné domčeky pri ktorých boli záhradky. Pre príslušníkov oboch spoločenstiev platila zásada mlčanlivosti, nosili biely habit a striedmo sa stravovali. Každý z nich mal pred svojim domčekom vykopaný hrob s vedomím, že môžu hocikedy zomrieť a ich heslo bolo: “ Pamätaj na smrť “

Keď mních zomrel, bol pochovaný do hrobu a nad jeho hrob dali jednoduchý drevený kríž na ktorom nebolo napísané vôbec nič. Ich úlohou bolo totiž svätých vychovávať, nie ich ctiť.

V rokoch 1754 až 1772 pri kláštore existovalo vzdelávacie zariadenie – vysoká teologická škola pre mladých mníchov.

Dnes je v kláštore vybudované múzeum, v ktorom môžete spoznať históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umelecko-historické pamiatky z Červeného Kláštora.

DSCF3836

Legenda o frátrovi Cypriánovi

Cyprián bol v kláštore lekárom a raz pri zbieraní liečivých bylín, v prekrásnej pieninskej prírode, pozoroval orla a veľmi mu závidel ako sa vznáša do výšin. Rozhodol sa skonštruovať lietajúci stroj, na ktorom by mohol vyletieť vyššie ako vtáci, aby tak spoznal záhady nedostupné ostatným smrteľníkom. Po zostrojení klzáka vzlietol z Troch korún a letel smerom k Vysokým Tatrám tak vysiko, že anjel zazrel jeho zrkadlový obraz až na dne plesa Morské oko v poľských Tatrách a zrazil ho bleskom na zem. Na tomto mieste vyrástla skala-veža a tá sa dodnes nazýva Mních.

Cyprián je zobrazený aj na ľavej z troch korún v Pieninskom národnom parku a hovorí sa, že sa prestane mračiť, až keď mu turisti prestanú šliapať na hlavu.

DSCF3835

V Červenom Kláštore sa taktiež natáčal film – Legenda o lietajúcom Cypriánovi.

Mapa

marker
Naviguj ma sem!