Vodopád Bystrého potoka

Vodopád Bystrého potoka je bez pochýb najkrajším prírodným vodopádom v Bansko bystrickom kraji a taktiež patrí medzi najkrajšie prírodné vodopády aj na Slovensku. Jeho oficiálny názov je vodopád Bystrého potoka ale domáci ho zvyknú nazývať aj vodopád Bystré alebo vodopád Bystrô. Už z názvu sa dá vyčítať, že vodopád leží na potoku Bystrá, ktorý je pravostranným prítokom rieky Slatina a pramení pod Poľanou.

A práve to, že pramení pod už nečinnou sopkou Poľana, má za následok aj vznik tohto vodopádu.Vodopád Bystrého potoka vznikol  pri tektonickej poruche, keď poklesla časť stuhnutého lávového prúdu.

Ďalšou zaujímavosťou tohto vodopádu je to, že je jeden z mála vodopádov, ktoré boli ministrom životného prostredia ustanovené za národné prírodné pamiatky. Okrem Vodopádu Bystrého potoka sú to aj Brankovský vodopád, Kľacký vodopád, Lúčanský vodopád a Starohutiansky vodopád.

maxresdefault

Vodopád Bystrého potoka sa nachádza sa na území Slovenského stredohoria. Konkrétne na území Poľany v hornej časti Bystrého potoka, južne až juhovýchodne od Poľany v katastrálnom území mesta Hriňová. Vodopád leží vo výške 983 m n. m. ( nadmorská výška odmeraná na vrchole vodopádu, teda na mieste prepadu vody) Výška vodopádu je 20 metrov.

Turistické chodníky

Vodopád je pre turistov ľahko prístupný. Cez NPP Vodopád Bystrého potoka prechádza zelená turistická značka. K vopdopádu sa dá dostať aj z náučného chodníka Kyslinky – Poľana – Kyslinky.  A pre tých, ktorým sa nechce veľmi kráčať,  je k vodopádu Bystré najbližšie od Chaty Poľana, približne 30 minút.

 

Mapa

marker
Naviguj ma sem!