Arborétum v Liptovskom Hrádku

I vďaka svojej malej výmere je arborétum v Liptovskom Hrádku jedinečné svojho druhu v Európe. Vo výške 650 m.n.m. je najvyššie položeným arborétom v strednej Európe a jeho zbierka drevín patrí medzi najrozsiahlejšie.

DSCF3512

 

Základné údaje

Sieť spevnených ciest s lavičkami rozdeľuje park na niekoľko častí. Nájdete tu jedinečné druhy drevín slovenskej aj svetovej dendroflóry, viaceré z nich sú zapísané v tzv. Červených knihách ohrozených druhov mnohých štátov sveta. Môžete tu vidieť listnáče a ihličnany z Európy, Ázie aj Severnej Ameriky, zbierky rododendrónov a vŕb a mnoho ďalších drevín a rastlín.
DSCF3916DSCF3970

História

História arboréta v Liptovskom Hrádku začala už v roku 1777, kedy  bolo vysadených 200 líp. Tie od roku 1796 tvorili v okolí prvej lesníckej školy na Slovensku základ anglického dekoratívneho parku. V rokoch 1886-1888 sa o založenie arboréta na jeho dnešnom mieste zaslúžil najmä vtedajší riaditeľ lesníckej školy Rudolf Benkö. V tých časoch malo arborétum omnoho väčšiu rozlohu – 27 ha ( dnes je rozloha len 7,24 ha ). Z botanickej záhrady v Banskej Štiavnici sem priviezli a vysadili asi 30 druhov drevín. Tie tvorili základ lesníckeho botanického parku v prírodno-krajinárskom slohu. Množstvo cudzokrajných drevín bolo v arboréte vysadených v rokoch 1920-1933, kedy školu viedol Bohuslav Procházka.

Na stav drevín v arboréte nepriaznivo vplývali najmä vojnové udalosti, neskoršia zástavba jeho územia, či nedostatočná údržba arboréta. Nepriaznivý stav čiastočne zlepšilo vyhlásenie arboréta za chránenú študijnú pôdu v roku 1982. Keďže arborétum predstavuje aj nenahraditeľnú súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska, zaradili ho aj do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok SR.

DSCF1144

Štatistiky

 • Priemerná ročná teplota je 6,3 °C (v rokoch 1974 až 1983 ).
 • Maximálna teplota 31,0 °C (nameraná 17.7.1983).
 • Minimálna teplota -25,0 °C (nameraná 11.1.1982).
 • Absolútne maximum 34,4 °C (nameraná 16.8.1952).
 • Absolútne minimum -38,0 °C (nameraná 11.2.1929).
 • Doba trvania slnečného svitu 1407 hodín za rok.
 • Priemerné ročné zrážky 691 mm.
 • Dĺžka trvania snehovej prikrývky 93 dni.
 • Priemerný počet mrazových dní (v priebehu dňa klesne minimálna teplota pod 0°C) v roku je 160,4 dní.
 • Priemerný počet letných dní (v priebehu dňa vystúpi maximálna teplota aspoň na 25,0°C) v roku 28,9 dni.
 • Množstvo zrážok za vegetačné obdobie 215 mm.
 • Priemerná teplota vo vegetačnom období 12,4 oC.

 

Ako sa tu dostanete: Parkovisko, z ktorého sa vchádza do arboréta, je blízko kultúrneho domu a polikliniky severovýchodne od centra Liptovského Hrádku.

Bez názvuu

 

 

 

 

 

 

Mapa

marker
Naviguj ma sem!