národný park

Pieniny
Pieniny

Pieniny

Územie sa nachádza v severnej časti Spiša, nazývaného Zamagurie. Na území žili v minulosti prevažne Slováci, Gorali, Rusíni, Poliaci. Pieniny sú jediným samostatným pohorím, ktoré je tvorené bradlovým pásmom. Turistika Pieniny sa delia na tri časti: Spišské Pieniny, medzi dolinou Bielej…